Transport

Transport krajowy i międzynarodowy

Nasze auta i ich wyposażenie dają nam ogromne możliwości bezpiecznego transportowania ładunków na duże odległości. We współpracy z naszymi przyjaciółmi z branży transportowej przetransportujemy niemal wszystko:

ROST - specjalistyczny transport krajowy i międzynarodowy

Transport aparatury przemysłowej

m.in. Transport Otaczarni, Węzłów Betoniarskich, Zbiorników, Silosów, Suwnic i innych…

ROST - specjalistyczny transport krajowy i międzynarodowy

Transport konstrukcji stalowych i betonowych

m.in. Transport Dźwigarów, Przęseł Mostowych, Kratownic Stalowych, Ścian Betonowych i innych…

ROST - specjalistyczny transport krajowy i międzynarodowy
ROST - specjalistyczny transport krajowy i międzynarodowy
ROST - specjalistyczny transport krajowy i międzynarodowy

Transport Maszyn, Pojazdów Cywilnych i Wojskowych

m.in. Transport Maszyn Rolniczych i Budowlanych, Pojazdów Osobowych, Dostawczych, Ciężarowych…

ROST - specjalistyczny transport krajowy i międzynarodowy

Transport Łodzi Motorowych, Żaglowych

m.in. Transport Jachtów, Łodzi motorowych i Żaglowych, Elementów Statków…

Pilotaż

Oferujemy usługi pilotażu cywilnego ładunków ponadnormatywnych specjalnie przeznaczonymi do tego typu zadań pojazdami.

Stawiając w pierwszej kolejności na jakość oferowanych usług nasze samochody spełniają wszelkie wymogi nakładane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

ROST - specjalistyczny transport krajowy i międzynarodowy

Wyposażenie samochodów pilotujących

Tablice oznakowania pojazdu wykonującego pilotaż z napisem PILOT i napisem określającym największą szerokość pojazdu pilotowanego, która wykonana jest według określonego wzoru, dwa światła błyskowe barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepowodujące oślepiania innych uczestników ruchu, środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi urządzenia nagłaśniające.

Proces pilotażu

Przyjęcie zapytania od klienta, ustalenie terminu, wstępna analiza trasy przejazdu

Na życzenie naszego klienta wyrabiamy niezbędne zezwolenia na przejazd transportu ponadgabarytowego, jeżeli jest to wymagane - załatwiamy również eskortę policji

Dokładny objazd wyznaczonej trasy, wykonanie pisemnej ekspertyzy mostów, wiaduktów, rond – tak by zapewnić bezpieczeństwo i łatwy przejazd transportu nienormatywnego

Zapewnienie pełnej obsługi technicznej - od miejsca załadunku po sam rozładunek, zarówno podczas transportu jak i postoju pojazdu